Heidestraat 17, 9820 Merelbeke
093981199

Infofiche verhuur (Profit)

1. Facturatiegegevens

Uw naam

Straat en nummer

Postcode + plaats

BTW nummer

Bestelnummer

2. Verzendingsadres

Naam school / organisatie / bedrijf

Naam contactpersoon

Straat en nummer

Postcode + plaats

E-mail

3. Verhuurpakketten

Drive Zero Huurpakket
Focus Huurpakket
Combi Huurpakket
Blaaszinnig Huurpakket

4. Gewenste leverdatum

Gewenst op:

Huurvoorwaarden:

1. Het huurpakket dient ten laatste 2 dagen na de effectieve gebruiksdag teruggestuurd te worden naar Drive up Safety // Stoepestraat 9a // 9940 Ertvelde.

2. De kosten voor de terugzending van het huurpakket valt ten laste van de huurder en dient dus zelf bekostigd te worden. Deze kosten worden niet inbegrepen in de offerte, noch de factuur.

3. Bij het laattijdig ontvangen van het pakket zal Drive up Safety een extra vergoeding aanrekenen.

4. Bij schade en/of verlies zijn wij genoodzaakt de aankoopprijs van het huurpakket aan te rekenen. Gelieve dit tijdig te melden aan één van onze medewerkers.