Stoepestraat 9a, 9940 Ertvelde
093981199

Infofiche verhuur

1. Facturatiegegevens

Uw naam

Straat en nummer

Postcode + plaats

BTW nummer

Bestelnummer

2. Verzendingsadres

Naam school / organisatie / bedrijf

Naam contactpersoon

Straat en nummer

Postcode + plaats

E-mail

3. Verhuurpakketten

Woezie huurpakket (set 2 promillebrillen)

Aantal sets:

Focus huurpakket (afleidingsspel)

Aantal (max 2):

Combi huurpakket (brillen + afleidingsspel)

Aantal (max 2):

Shine huurpakket (dodge-the-dark)

4. Gewenste leverdatum

Gewenst op:

Huurvoorwaarden:

1. Het huurpakket dient ten laatste 2 dagen na de effectieve gebruiksdag teruggestuurd te worden naar Drive up Safety // New Orleansstraat 271 // 9000 Gent.

2. De kosten voor de terugzending van het huurpakket valt ten laste van de huurder en dient dus zelf bekostigd te worden. Deze kosten worden niet inbegrepen in de offerte, noch de factuur.

3. Bij het laattijdig ontvangen van het pakket zal Drive up Safety een extra vergoeding aanrekenen.

4. Bij schade en/of verlies zijn wij genoodzaakt de aankoopprijs van het huurpakket aan te rekenen. Gelieve dit tijdig te melden aan één van onze medewerkers.

Uw naam

Straat en nummer

Postcode + plaats

BTW-nummer

Speciale wensen

5. Contactgegevens

Naam

voornaam

Telefoon

Mobiel

6. Keuze van workshop

Interactieve workshop op maat
Fun (doe-activiteiten)
Klik (tolwagen)
Zigzag (promillebrillen)
Focus (afleiding)
Blaas-zinnig: BasicFull-option

7. Praktische informatie

Aantal sessies

Aantal deelnemers

Benodigd materiaal aanwezig

Beamer
Projectiescherm / witte muur
Geluidsinstallatie
Binnen-of buitenruimte (zigzag of blaaszinnig)

Eten en drinken voor medewerkers
Wij vragen steeds aan de organisatie om voldoende eten en drinken te voorzien voor onze medewerkers, gelieve aan te geven of aan deze voorwaarde voldaan kan worden.
Indien de organisatie niet kan voldoen aan deze vraag, zijn wij genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen op de eindfactuur van 15euro per medeweker (halve dag) 25 euro per medeweker (volledige dag)
LuktLukt niet

Gratis parkeergelegenheid
Omschrijf hier op welke plaats onze wagen(s) komen te staan.

Dagverloop
Schets hieronder het dagverloop van de actie rekeninghoudend met begin-en eindtijden van de sessies en de groepsaantallen.